Register Now!

Don't Miss the Latest News and Special Promo.

Please login or register.
Advanced search  

News:

SMF - Just Installed!

Author Topic: Facebook สั่งลบบัญชีรัสเซีย-อิหร่าน ฐานเ  (Read 106 times)

losalixo

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 82

 
สื่อสังคมออนไลน์ เฟสบุ๊ก สั่งลบบัญชีเฟสบุ๊กหลายสิบบัญชีที่เชื่อว่ามีความเกี่ยวข้องกับหน่วยข่าวกรองต่างประเทศ โดยสั่งลบบัญชีจากรัสเซีย และอีกบัญชีจากอิหร่าน ที่พบความเชื่อมโยงกับรัฐบาลต่างประเทศ
นาธาเนียล กลีเชอร์ หัวหน้าฝ่ายนโยบายด้านความปลอดภัยของเฟสบุ๊ก เปิดเผยว่า ทางเฟสบุ๊กได้สั่งลบบัญชีเฟสบุ๊ก 78 บัญชี เพจเฟสบุ๊ก 11 เพจ กลุ่มในเฟสบุ๊กอีก 29 กลุ่ม และบัญชีอินสตาแกรมอีก 4 บัญชี ซึ่งมีพฤติการณ์ที่เข้าข่ายให้ความร่วมมือหรือเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานรัฐของรัสเซีย นอกจากนี้ ยังสั่งลบบัญชีเฟสบุ๊ก 6 บัญชีและบัญชีอินสตาแกรมอีก 5 บัญชีที่มีต้นตอจากอิหร่าน
อ่านต่อเพิ่มเติม :  pg slot
Logged