Register Now!

Don't Miss the Latest News and Special Promo.

Please login or register.
Advanced search  

News:

SMF - Just Installed!

Author Topic: ชัชชาติ ชวนลอยกระทงออนไลน์ หวังไม่  (Read 387 times)

obath888

  • Newbie
  • *
  • Posts: 8

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ว่าที่ผู้สมัครชิงตำแหน่งผู้ว่า กทม. ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เชิญชวนคนไทยหันมาลอยกระทงออนไลน์ และหลีกเลี่ยงการใช้กระทงที่ทำจากโพม เพื่อลดปัญหาขยะในแม่น้ำลำคลอง ในการรักษาสืบสานประเพณีลอยกระทงที่มีมายาวนาน
โดยสาเหตุที่ชวนมาลอยกระทงออนไลน์นั้น เพื่อสนับสนุนประเพณีแบบทันยุคสมัย ไม่ทำร้ายแม่น้ำ และทะเลนั่นเอง ขณะเดียวกันการขอขมาพระแม่คงคา นอกจากการลอยกระทงแล้ว ยังมีอีกวิธีคือการรณรงค์เก็บขยะตามแม่น้ำลำคลอง รวมถึงลอกท่อ เพื่อเป็นการรักษาบ้านของพระแม่คงคาให้สะอาดด้วย ซึ่งข้อความทั้งหมดของอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านนี้โพสต์ไว้ ระบุว่า
ปีนี้เรายังเลือกผู้ว่า กทม. ไม่ได้ แต่เราเลือกกระทงที่จะลอยได้”
เลือกที่จะลอย/ไม่ลอยกระทง(กระทงอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แม่น้ำ และทะเล)เลือกกระทงออนไลน์ สนับสนุนประเพณีแบบทันยุคสมัย ไม่ทำร้ายแม่น้ำทะเลหากเลือกจะลอยกระทงของจริงอย่าเลือกกระทงโฟม/พลาสติกครับ เพราะ ปี 61 จากกระทงทั้งหมดที่ กทม.เก็บ 841,327 ใบ มีกระทงโฟมถึง 44,883 ใบ โฟมจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมกว่า 50 ปี

นอกจากนี้ ในการขอขมาพระแม่คงคา ผมเห็นด้วยกับคุณโจอี้บอยที่เสนอว่า เราควรที่จะช่วยกันเก็บขยะชายหาด แม่น้ำ ลำคลองแถวบ้าน ลอกท่อ ด้วยครับ ขอบคุณข้อมูลและอ่านเพิ่เติมได้ที่ slot
Logged