Register Now!

Don't Miss the Latest News and Special Promo.

Please login or register.
Advanced search  

News:

SMF - Just Installed!

Author Topic: ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันดวงตาเส  (Read 128 times)

jiraporn13578

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 79คนงานส่วนใหญ่ต้องนั่งหน้าคอมพิวเตอร์นาน ๆ ทำให้เกิดอาการล้าตาเป็นเรื่องปกติจากการศึกษาพบว่าอาการปวดตาส่วนใหญ่เกิดขึ้นมากกว่า50 - 90 เปอร์เซ็นต์มาจากคนเกือบทุกคนที่ทำงานหน้าคอมพิวเตอร์ ปัญหาเหล่านี้มีตั้งแต่ร่างกายอ่อนเพลีย ทำให้มีโอกาสที่จะทำผิดพลาดในการทำงานเพื่อให้เกิดความรำคาญน้อยที่สุดเช่นการกระตุกของดวงตาหรืออาการตาแดงวันนี้เรามาพร้อมวิธีแก้ปัญหาการนั่งหน้าคอมพิวเตอร์นาน ๆ ทำอย่างไร ? ติดตามได้ที่นี่ คลิกเลย >> slot
Logged