7 สิ่งที่มักเข้าใจผิด เกี่ยวกับ Active Learning

krlcntrl156102dd

New member
Joined
Sep 3, 2022
Messages
1
1. Active Learning เป็นกิจกรรมที่เน้นลงมือปฏิบัติ และหากเป็นกลุ่ม ก็จะถือเป็น Active Learning โดยอัตโนมัติ


2. การสอนแบบ Active Learning เป็นแบบเดียวกับการเรียนรู้แบบสืบเสาะ แต่แท้จริงแล้วเป็นเพียงส่วนหนึ่งของ Active Learning เท่านั้น


3. Active Learning เป็นการเรียนรู้ที่ลดบทบาทของครูลง แต่แท้จริงแล้วครูยังต้องวางแผน และเป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้


4. Active Learning คือ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสอน และ บรรยากาศห้องเรียนแบบพลิกฝ่ามือ


5. Active Learning ทำให้เด็กก้าวร้าว มีพฤติกรรมไม่ดี


6. Active Learning คือ การขยับเคลื่อนไหวของร่างกายตลอดเวลา


7. Active Learning ทำให้เด็กไม่เคารพครู อาจารย์อีกต่อไป

สล็อตเว็บตรงที่ดีที่สุดในปี2022
 
Top