วิธีลงทะเบียนผลิตภัณฑ์

microstarth

Administrator
Staff member
Joined
Jul 25, 2016
Messages
2,174
หลังจากที่ทำการสมัคร MSI Member Account ไปแล้ว ในวันนี้ เราจะมาดูขั้นตอนการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์กัน

1651718936031.png

การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ สำคัญยังไง?

การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ในระบบ MSI Member Account นั้นจะช่วยให้ทางฝ่าย service ของ MSI สามารถทราบข้อมูลของผู้ใช้งานได้ว่า ผู้ใช้งานนั้นมี Notebook รุ่นอะไร, Serial-number อะไร, รวมถึงประวัติการใช้บริการกับทาง service ของ MSI ทั้งหมด จากข้อมูลเหล่านี้ จะช่วยลดระยะเวลาในการตรวจสอบ Notebook ของผู้ใช้งาน รวมถึงยังเป็นตัวช่วยที่จะช่วยให้ผู้ใช้งานได้บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ Notebook ตัวเองลงในระบบ เพื่อที่จะง่ายต่อการเรียกใช้งานอีกด้วย

การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์นั้นสามารถทำได้ง่าย แค่เพียงไม่กี่ขั้น ดังนี้

1. ทำการ log in MSI Member Account จาก website https://register.msi.com/home จากนั้นเลือกที่บริเวณปุ่มสีแดงที่เขียนว่า "+Product registration" หรือ "+การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์"

1651718945740.png

2. ทำการเลือกผลิตภัณฑ์ที่ต้องการลงทะเบียน ในที่นี้คือ Notebook

1651719907412.png

3. เลือกวิธีการสำหรับลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ ในที่นี้แนะนำให้เลือก Manually Register Product ที่อยู่ทางด้านซ้าย เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน

1651719913127.png

4. กรอก Serial Number หรือ S/N 13หลัก (ขึ้นต้นด้วยตัว K) ลงในช่องที่กำหนด

1651719918354.png

5. การดู Serial Number ให้ผู้ใช้งานพลิกดูบริเวณใต้เครื่อง จะพบสติ๊กเกอร์ที่มีลักษณะเป็นบาร์โค้ดและตัวเลขอยู่ ให้ดูตรงส่วนที่เขียนว่า S/N : KXXXXXXXXXXX ส่วนนั้นคือ Serial Number ส่วนรหัส CHK จะอยู่บริเวณทางด้านขวาล่างของสติ๊กเกอร์ (มี 3 หลัก)

1651719943922.png

6. เมื่อกรอกเลข Serial Number เรียบร้อยแล้ว ระบบจะพาไปยังหน้าสำหรับกรอกข้อมูลเฉพาะของเครื่อง ให้ทำการกรอกข้อมูลทุกอย่างให้ครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็นจริง
- รหัส CHK : เป็นรหัสที่ไว้ระบุตัวเครื่อง จะมีอยู่ 3 อยู่บริเวณใต้เครื่อง ใกล้กับเลข Serial Number (ข้อ 5.)
- ประเทศที่ซื้อ : จำเป็นต้องระบุประเทศที่ทำการซื้อ Notebook เครื่องนั้นๆมาตามจริง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นที่จัดขึ้นในประเทศที่ซื้อได้
- วัน/เดือน/ปี ที่ซื้อ : ระบุ วัน / เดือน / ปี ที่ซื้อมาให้ถูกต้องและตรงตามใบเสร็จ มิฉะนั้นหากตรวจสอบแล้วว่าวันที่ซื้อไม่ตรงกับที่ระบุไว้ในใบเสร็จ การลงทะเบียนจะถือเป็นโมฆะทันที

1651719949896.png

7. ทำการกรอกข้อมูลทุกอย่างให้ครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็นจริง (ต่อจากข้อ 6)
- ประเภทของร้านค้าที่ซื้อ : เลือกประเภทของร้านค้าที่ซื้อ ว่าซื้อจากหน้าร้าน หรือซื้อผ่านทาง Online
- ระบุชื่อร้านค้าที่ซื้อ : ระบุชื่อของร้านค้าที่ซื้อให้ตรงตามใบเสร็จ เช่น JIB / Banana IT / Advice / IT City หรืออื่นๆ มิฉะนั้นหากตรวจสอบแล้วว่าร้านที่ซื้อไม่ตรงกับที่ระบุไว้ในใบเสร็จ การลงทะเบียนจะถือเป็นโมฆะทันที
- อัพโหลดใบเสร็จ : ทำการอัพโหลดภาพถ่ายของใบเสร็จเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการซื้อสินค้า กรุณาอัพโหลดภาพทีี่มีรายละเอียดชัดเจน เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ

1651719972447.png

8. ตัวอย่างใบเสร็จที่สามารถทำการอัพโหลดเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการซื้อได้ (รายละเอียดของใบเสร็จอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละหน้าร้าน)

1651719994341.png

9. เมื่อทำการกรอกข้อมูลทั้งหมดครบแล้ว จะพบกับข้อความที่ยืนยันว่า การลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณสามารถเข้าไปดูข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ลงทะเบียนแล้วได้ที่ https://register.msi.com/product

1651719999777.png
 

GG.cha

Member
Joined
Jul 2, 2021
Messages
223
ลงทะเบียนแล้วดีนะ เผื่อใบเสร็จหาย
 
Joined
Dec 25, 2020
Messages
296
ดีเยี่ยมไปเลยคร่า ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆ
 
Top