MSI ประเทศไทย Forum

MSI Notebook => MSI Gaming Notebook => Topic started by: ilovekotori.17 on February 16, 2018, 01:36:53 PM

Title: MSI Z70 2BA-2291TH ไม่สามารถ รันการ์ดจอได้บน WIN 10
Post by: ilovekotori.17 on February 16, 2018, 01:36:53 PM
MSI Z70 2BA-2291TH ไม่สามารถรันการ์ดจอได้บน WIN 10 
พอจะมีวิธีแก้ปัญหาไหมครับบ เพราะว่า ตอนลงวิน 10 แล้วใช้ ไดร์เวอร์เวอร์ชั่น 14 แล้วมันใช้ได้ ??
Title: Re: MSI Z70 2BA-2291TH ไม่สามารถ รันการ์ดจอได้บน WIN
Post by: ilovekotori.17 on February 16, 2018, 01:38:44 PM
และไม่สามารถหาโหลดไดร์เวอร์จากเว็บได้ต้องโหลดจากที่อื่น