MSI ประเทศไทย Forum

MSI Notebook => MSI P series / C Series / Workstation => Topic started by: obath888 on November 07, 2019, 12:16:22 PM

Title: ชัชชาติ ชวนลอยกระทงออนไลน์ หวังไม่
Post by: obath888 on November 07, 2019, 12:16:22 PM
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ว่าที่ผู้สมัครชิงตำแหน่งผู้ว่า กทม. ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เชิญชวนคนไทยหันมาลอยกระทงออนไลน์ และหลีกเลี่ยงการใช้กระทงที่ทำจากโพม เพื่อลดปัญหาขยะในแม่น้ำลำคลอง ในการรักษาสืบสานประเพณีลอยกระทงที่มีมายาวนาน
โดยสาเหตุที่ชวนมาลอยกระทงออนไลน์นั้น เพื่อสนับสนุนประเพณีแบบทันยุคสมัย ไม่ทำร้ายแม่น้ำ และทะเลนั่นเอง ขณะเดียวกันการขอขมาพระแม่คงคา นอกจากการลอยกระทงแล้ว ยังมีอีกวิธีคือการรณรงค์เก็บขยะตามแม่น้ำลำคลอง รวมถึงลอกท่อ เพื่อเป็นการรักษาบ้านของพระแม่คงคาให้สะอาดด้วย ซึ่งข้อความทั้งหมดของอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านนี้โพสต์ไว้ ระบุว่า
ปีนี้เรายังเลือกผู้ว่า กทม. ไม่ได้ แต่เราเลือกกระทงที่จะลอยได้”
เลือกที่จะลอย/ไม่ลอยกระทง(กระทงอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แม่น้ำ และทะเล)เลือกกระทงออนไลน์ สนับสนุนประเพณีแบบทันยุคสมัย ไม่ทำร้ายแม่น้ำทะเลหากเลือกจะลอยกระทงของจริงอย่าเลือกกระทงโฟม/พลาสติกครับ เพราะ ปี 61 จากกระทงทั้งหมดที่ กทม.เก็บ 841,327 ใบ มีกระทงโฟมถึง 44,883 ใบ โฟมจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมกว่า 50 ปี

นอกจากนี้ ในการขอขมาพระแม่คงคา ผมเห็นด้วยกับคุณโจอี้บอยที่เสนอว่า เราควรที่จะช่วยกันเก็บขยะชายหาด แม่น้ำ ลำคลองแถวบ้าน ลอกท่อ ด้วยครับ ขอบคุณข้อมูลและอ่านเพิ่เติมได้ที่ slot (http://https://www.168slotxo.net/)